Yüksek Mahkeme Langırt Yasağını Anayasaya Aykırı Buldu Ve İptal Etti...

Anayasa Mahkemesi, "Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Aletleri ve Makinaları Hakkındaki Kanun" kapsamında langırtın da yer almasını anayasaya aykırı bularak, söz konusu kanun maddelerinin "langırt" ibaresi yönünden iptaline karar verdi.

Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi, 1968 tarihli ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinin birinci fıkrasının, "Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastıyla oynanmasa dahi langırt ve benzeri oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır" bölümleri ile 2. maddesindeki "Bu kanuna aykırı hareket edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya yüz günden bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır" hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Sanıklar hakkında iş yerlerinde langırt makinesi bulundurmak suçundan dolayı açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralların anayasaya aykırı olduğu kanısına varan ve kazanç kastı olmaksızın çaba ve maharet ile oynanan bir oyun sebebiyle kişilerin cezalandırılmasının adil olmadığını belirten yerel mahkemenin talebini Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, "Bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, yetkili makamlardan işletme izni alınmak suretiyle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kişilerin serbestçe kullanımına açık olduğu ve kumar oynamanın suç olmaktan çıkarıldığı bir hukuk düzeninde, el becerisine dayanarak oynanan langırt makinesini, herhangi bir kazanç kastıyla oynanmasa dahi bulundurma, çalıştırma, yurda sokma veya imal etmenin yasaklanması, demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olmadığı gibi hukuk devletinin gereği olan adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır" değerlendirmesi yaptı.